programmaregie

Een innovatieprogramma vormgeven is pas stap een, er een succes van maken vereist een visie waarmee impact in de praktijk gerealiseerd gaat worden.

Vanuit de beoogde impact blijven handelen vereist meer dan programmasturing op basis van GOTIK principes. Niet dogmatisch vast houden aan ooit vastgestelde doelen en bekende aanpakken maar bijsturen, experimenteren, discontinueren en vernieuwen van programmalijnen en deelprojecten is de sleutel tot succes.

Alleen wanneer onderdelen mogen falen kan het programma als geheel slagen in het creëren van impact. Deze principes sluiten nauw aan bij de kernwaarde van PIAF, handelen vanuit wat mogelijk gaat worden in de toekomst, in plaats van louter kijken naar wat in het verleden heeft gewerkt.
Vanuit bovenstaande filosofie heb ik zowel het onderzoeksprogramma “Energie in de Gebouwde Omgeving” van het TNO/ECN samenwerkingsverband “Building Future” geleid als programmaregie gevoerd over het door het ministerie BZK gefinancierde “Energiesprong” programma bij Platform31.

Recentelijk heb ik voor de vereniging de Stroomversnelling het ondersteuningsprogramma Innovatieve Aanpakken opgezet ism de VNG en Bouwend Nederland, wat ik momenteel regisseer.

schakel PIAF in voor lezingen, coaching, onderzoek of programmaregie

lezingen

Met mijn lezingen inspireer ik mijn publiek graag om in mijn duurzame wereld te stappen en overtuig ik mijn publiek aan de hand van de laatste ontwikkelingen in die wereld.

coaching

Als energieneutraal coach begeleiden we u om gebouwen energieneutraal te maken van idee tot aan realisatie.

onderzoek en beleid

Vanuit kennis over de laatste innovaties en de nog bestaande kennishiaten onderbouwing voor onderzoek- en beleidsvernieuwing.

programmaregie

Regie over innovatieprogramma’s wordt vanuit PIAF gevoerd vanuit een visie op impact in de toekomst, niet slechts op basis van wat werkte in het verleden.

Ben je benieuwd naar mijn ervaringen, of wil je inzicht in de kansen voor jouw eigen woning, rol of organisatie?
Bel of mail me!
06 - 23 29 16 16