onderzoek en beleid

Door mijn jaren van ervaring bij TNO, ECN en de Hogeschool Utrecht heb ik niet alleen een aardig beeld van de huidige stand der technische-, procesmatige- en sociale innovatie. Ik zie echter ook de kennishiaten en uitdagingen voor kennisinstellingen en overheden om te komen tot een duurzame en volledig energieneutrale gebouwde omgeving.

Die kennis zet ik niet alleen in lopend onderzoek, maar ook bij de opzet van innovatieprogramma’s van overheid en bedrijfsleven en de beoordeling van onderzoeksvoorstellen daarbinnen.

Bovendien vertaal ik deze kennis naar oplossingen voor beleidsvraagstukken van nationale of lokale overheden. Of het nu gaat om de welstandsnota van een gemeente, de inrichting van een lokaal of nationaal subsidieprogramma of de onderbouwing van nieuw ministerieel beleid, zolang het bijdraagt aan de energietransitie van de gebouwde omgeving, ben ik uw man.

Gamification

Sinds kort wordt vanuit PIAF ook gewerkt aan onderzoek naar de bijdrage van gamification om energietransitie bij het brede publiek te laten landen. Dit doet PIAF door koppeling met de activiteiten van spelauteurs waaronder mijn vrouw, tevens oprichtster van Opstelten Speelgoed, Sabine Ruder. Zij is onder andere de auteur van het door Simply Fun geproduceerde Katachi, winnaar van de Brain Child Award, Family’s Choice Award en de Creative Child – Game of the Year – Award.

schakel PIAF in voor lezingen, coaching, onderzoek of programmaregie

lezingen

Met mijn lezingen inspireer ik mijn publiek graag om in mijn duurzame wereld te stappen en overtuig ik mijn publiek aan de hand van de laatste ontwikkelingen in die wereld.

coaching

Als energieneutraal coach begeleiden we u om gebouwen energieneutraal te maken van idee tot aan realisatie.

onderzoek en beleid

Vanuit kennis over de laatste innovaties en de nog bestaande kennishiaten onderbouwing voor onderzoek- en beleidsvernieuwing.

programmaregie

Regie over innovatieprogramma’s wordt vanuit PIAF gevoerd vanuit een visie op impact in de toekomst, niet slechts op basis van wat werkte in het verleden.

Ben je benieuwd naar mijn ervaringen, of wil je inzicht in de kansen voor jouw eigen woning, rol of organisatie?
Bel of mail me!
06 - 23 29 16 16