lezingen

Al vanaf mijn vroegste jeugd heb ik genoten van het vertellen van verhalen en het meenemen van mijn toehoorders naar een andere wereld.

Een volledig duurzame wereld is, helaas nog steeds, zo’n andere wereld. Met mijn lezingen wil ik niet alleen die wereld verbeelden maar vooral dichter bij halen, door mijn publiek te laten zien hoe zij daar nu al in kunnen stappen.

Vanuit mijn unieke kennis en persoonlijke ervaringen rond energieneutraal wonen en werken, onderzoek, beleid en markttransformatie laat ik op inzichtelijke en vaak ludieke wijze zien hoe de hedendaagse werkelijkheid snel verandert in de door velen gewenste en soms nog onhaalbaar geachte duurzame toekomst.

Of ik nu spreek voor studenten, wetenschappers, ondernemers, woningcorporaties, beleidsmakers of gewoon geïnteresseerde particulieren, mijn lezingen helpen inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden en inspireren om daar meteen mee aan de slag te gaan.

Ik maak daarbij dankbaar gebruik van beelden, muziek en filmpjes uit andere werelden.

Benieuwd? Hier vindt u enkele voorbeelden

Lezing bij masterclass
Slim&Snel

Openbare les ter ere van mijn inauguratie tot lector aan de Hogeschool Utrecht

Lezing The Natural Step

Lezing Ondernemersbijeenkomst Green Team AZ

Lezing ter introductie van een Studentenbattle energiezuinigheid

Lezing voor workshop vraag-aanbod coalities in Twello

schakel PIAF in voor lezingen, coaching, onderzoek of programmaregie

lezingen

Met mijn lezingen inspireer ik mijn publiek graag om in mijn duurzame wereld te stappen en overtuig ik mijn publiek aan de hand van de laatste ontwikkelingen in die wereld.

coaching

Als energieneutraal coach begeleiden we u om gebouwen energieneutraal te maken van idee tot aan realisatie.

onderzoek en beleid

Vanuit kennis over de laatste innovaties en de nog bestaande kennishiaten onderbouwing voor onderzoek- en beleidsvernieuwing.

programmaregie

Regie over innovatieprogramma’s wordt vanuit PIAF gevoerd vanuit een visie op impact in de toekomst, niet slechts op basis van wat werkte in het verleden.

Ben je benieuwd naar mijn ervaringen, of wil je inzicht in de kansen voor jouw eigen woning, rol of organisatie?
Bel of mail me!
06 - 23 29 16 16