energieneutraal wonen en werken

Schakel PIAF in voor:

• onderzoek en beleid

• programmaregie

• coaching

Prepared In All aspects for Future developments

PIAF™ staat voor Prepared In All aspects for Future developments en is de filosofie achter mijn werkzaamheden in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Hier leest u meer over de methodiek en mijn persoonlijke achtergrond.

De PIAF™ methodiek kenmerkt zich door de afstemming van bouwkundige en installatietechnische aspecten op de optimale energietechnologieën van nu en de nabije toekomst.

Uitgangspunten:

  • uitstekende energieprestaties
  • optimaal comfort
  • maximale waardevermeerdering
  • minimale integrale woonlasten

Een energieneutrale gebouwde omgeving? Ja, het kan echt!

Ik ben constant op zoek naar mogelijkheden om de energietransitie in de gebouwde omgeving verder te versnellen.

lezingen

Met mijn lezingen inspireer ik mijn publiek graag om in mijn duurzame wereld te stappen en overtuig ik mijn publiek aan de hand van de laatste ontwikkelingen in die wereld.

coaching

Als energieneutraal coach begeleiden we u om gebouwen energieneutraal te maken van idee tot aan realisatie.

onderzoek en beleid

Vanuit kennis over de laatste innovaties en de nog bestaande kennishiaten onderbouwing voor onderzoek- en beleidsvernieuwing.

programmaregie

Regie over innovatieprogramma’s wordt vanuit PIAF gevoerd vanuit een visie op impact in de toekomst, niet slechts op basis van wat werkte in het verleden.

Ben je benieuwd naar mijn ervaringen, of wil je inzicht in de kansen voor jouw eigen woning, rol of organisatie?
Bel of mail me!
06 - 23 29 16 16