PIAF methodiek

wat is PIAF?

PIAF™ staat voor Prepared In All aspects for Future developments, en is een knipoog naar Edith PIAF’s beroemde chanson “Non, je ne regrette rien”.

PIAF™ is de leidraad voor mijn werkzaamheden in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Het resultaat is niet alleen state-of-the-art maar blijft door de voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen ook state-of-the-art. Hiermee wordt een toekomstbestendig gebouw gecreëerd waar alle investeringen afgestemd zijn op optimaal rendement.

Non, je ne regrette rien

.

Methodiek voor nieuwbouw en/of renovatieconcepten

stap 1

Stel de verschillende ontwikkelingspaden vast
  • Functionele eisen van de woning, afgeleid van de te verwachten veranderingen in het gebruik van de woning.
  • Waardeontwikkeling vastgoed vanuit inzicht op waardebepalende elementen zoals woonoppervlak, gezondheid/comfort aspecten (b.v. koeling).
  • Technologisch-economisch aspecten van bestaande en nieuwe technieken inclusief bandbreedte van energieprijsontwikkelingen.

stap 2

Kijk naar de techniek van morgen

Bepaal de optimale mix van installatieconcepten oor het gebouw bij het eerstvolgende mutatiemoment van de installaties gegeven de toekomstige functionele eisen en het energieambitieniveau dat met die technologieën op dat moment vervuld moet kunnen worden (bijvoorbeeld starter / gezin / zorgondersteunend en bijna-energieneutraal / autarkisch / fossielloos / Nul-op-de-Meter).

stap 3

Bepaal de bouwkundige randvoorwaarden

Bepaal de bijbehorende bouwkundige randvoorwaarden die de woning op dat moment zou moeten hebben en hanteer dat als bouwtechnisch vertrekpunt voor het nu te realiseren concept.

stap 4

Gebruik de techniek van vandaag

Bepaal de installatiemix waarmee de woning tot het volgende moment uitgerust moet zijn, in het licht van gewenste functionele/energetische ambitie/comfortniveau voor dit moment en aanpasbaarheid van het installatieconcept op het eerstvolgende mutatiemoment.

PIAF methodiek

wie is PIAF?

PIAF is door mij, Ivo Opstelten, opgericht om mijn missie ‘de realisatie van een energieneutrale gebouwde omgeving’ stappen verder te brengen.

Sinds ik in 2000 bij TNO afdelingshoofd werd van een groep onderzoekers rond binnenmilieu en energie ben ik actief gaan werken aan deze missie. Eerst nog puur vanuit een onderzoeksperspectief, zowel bij TNO als 5 jaar latera bij ECN, waar ik programmamanager was van het Meerjaren onderzoeksprogramma “Energie in de Gebouwde Omgeving”.

Mede door de opzet van het TNO/ECN samenwerkingsverband “Building Future” en deelname aan het Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving (PEGO), werd het steeds concreter door verbinding van onderzoek met praktijk en overheidsbeleid.

De InnovatieAgenda energietransitie Gebouwde Omgeving, werd de opmaat naar het in 2010 gestarte innovatie-implementatie programma “Energiesprong”. Vanuit PIAF help ik daar als programmaregisseur de marktcondities te verbeteren voor de gewenste energietransitie.

Ik ben constant op zoek naar mogelijkheden om de energietransitie in de Gebouwde Omgeving verder te versnellen, zij het door opzet, beoordeling of aansturing van nieuwe onderzoeksactiviteiten, of simpelweg door met enthousiasme mensen te inspireren de eigen rol te versterken.

Sinds kort wordt vanuit PIAF ook gewerkt aan de gamification van het energietransitie vraagstuk, door koppeling met de activiteiten van spelauteurs waaronder mijn vrouw, tevens oprichtster van Opstelten Speelgoed, Sabine Ruder.

Sinds 2012 werk ik naast mijn onderneming ook als lector van het lectoraat “Nieuwe Energie in de Stad” aan de Hogeschool Utrecht en sinds 2014 ben ik tevens directeur praktijkgericht onderzoek van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities.

En, onder het motto “verbeter de wereld, begin bij jezelf”, heb ik in 2010 door renovatie mijn jaren “30 G-label woning laten omtoveren tot een vernieuwbouwde energieneutrale woning, gebruik makend van de zelf ontwikkelde PIAF™ methodiek.

Practice what you preach!

schakel PIAF in voor lezingen, coaching, onderzoek of programmaregie

lezingen

Met mijn lezingen inspireer ik mijn publiek graag om in mijn duurzame wereld te stappen en overtuig ik mijn publiek aan de hand van de laatste ontwikkelingen in die wereld.

coaching

Als energieneutraal coach begeleiden we u om gebouwen energieneutraal te maken van idee tot aan realisatie.

onderzoek en beleid

Vanuit kennis over de laatste innovaties en de nog bestaande kennishiaten onderbouwing voor onderzoek- en beleidsvernieuwing.

programmaregie

Regie over innovatieprogramma’s wordt vanuit PIAF gevoerd vanuit een visie op impact in de toekomst, niet slechts op basis van wat werkte in het verleden.

Ben je benieuwd naar mijn ervaringen, of wil je inzicht in de kansen voor jouw eigen woning, rol of organisatie?
Bel of mail me!
06 - 23 29 16 16